ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιστολή για το έργο «Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας»

By July 22, 2019 No Comments

Ενημερώνουμε ότι από τον Ιούνιο 2019, άρχισε η υλοποίηση του πρώτο μεγάλου έργου της ΚΕΕΕ για την Μαθητεία, με τίτλο «Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας»

 

Διαβάστε εδώ την επιστολή του Προέδρου.

Skip to content