Skip to main content
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τοποθέτηση στην ημερίδα του ΟΑΕΔ για τη μαθητεία

By July 8, 2019July 11th, 2019No Comments

Τοποθέτηση προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλου, στην ημερίδα του ΟΑΕΔ για τη μαθητεία με τίτλο:
«Ο θεσμός της Μαθητείας ως μέσο επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου της Εγγύησης για τη Νεολαία: Ο ρόλος και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων»

14 Φεβρουαρίου 2014 – Ζάππειον Μέγαρο, Αθήνα

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στη σημερινή ημερίδα, με θέμα το θεσμό της Μαθητείας, που διοργανώνεται από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το θέμα της ημερίδας αυτής συνδέεται άμεσα με τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα οι χώρες της Ευρώπης.

Η μόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι η βάση της ευημερίας μας. Το μέλλον της Ευρώπης και της κάθε χώρας ξεχωριστά, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται, ενισχύονται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων τους και κυρίως των μελών της νέας γενιάς.

Στον τομέα αυτό υπάρχει σήμερα μια εμφανής αδυναμία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2013, περισσότεροι από πεντέμισι εκατομμύρια νέοι άνθρωποι ήταν άνεργοι. Περίπου 7,5 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας 15 έως 24 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου βρίσκονται σαφέστατα σε χειρότερη θέση, σε σύγκριση με τους εταίρους τους. Ενώ ο μέσος όρος της ανεργίας των νέων στο σύνολο των κρατών μελών είναι 24,4%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 60% ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται και η Ισπανία.

Ο θεσμός της μαθητείας – ο οποίος συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση σε εργασιακό χώρο – είναι μεταξύ των πολιτικών που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα αυτό.

Δεν είναι τυχαίο ότι η μαθητεία αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Απριλίου, με την οποία καθιερώθηκε η Εγγύηση για τη Νεολαία. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι χώρες οι οποίες εφαρμόζουν συστηματικά το συγκεκριμένο θεσμό, παρουσιάζουν σαφώς θετικότερες επιδόσεις στο θέμα της απασχόλησης των νέων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου η ανεργία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται στο 7,7% – είναι δηλαδή τρεις φορές μικρότερη σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα η ανάπτυξη του θεσμού βρίσκεται θα έλεγα σε αρκετά αρχικό στάδιο. Το σύστημα της μαθητείας εφαρμόζεται μέχρι τώρα από τον ΟΑΕΔ, ενώ σε αντίστοιχη λογική κινείται και το πρόγραμμα που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας για τους αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης.

Υπάρχουν παρ’ όλα αυτά μεγάλα περιθώρια – αλλά και ανάγκη – για περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού. Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να συμβάλει σημαντικά και η ενεργοποίηση των φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας, με επίκεντρο τα Επιμελητήρια.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, ο επιμελητηριακός θεσμός έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή του συστήματος μαθητείας, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή την εμπειρία επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε και στην Ελλάδα, υιοθετώντας και προσαρμόζοντας πρακτικές και μοντέλα που έχουν λειτουργήσει με επιτυχία στο εξωτερικό.

Το Επιμελητήριο, ως φορέας εκπροσώπησης του συνόλου των επιχειρηματικών κλάδων – ένας φορέας που έχει το προνόμιο να συνδυάζει τη βαθιά γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων με τη συνολική εικόνα της αγοράς – μπορεί να επιτελέσει έναν πολύπλευρο ρόλο.

Μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορεί να προτείνει ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης και της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Το Επιμελητήριο μπορεί επίσης να ασκεί εποπτικό ρόλο, ελέγχοντας την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα πρέπει να τηρούνται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Μπορεί να οργανώνει τη διεξαγωγή εξετάσεων, με στόχο την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της μαθητείας. Και βεβαίως, να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξη των ασκούμενων στην αγορά εργασίας.
Τέλος, το Επιμελητήριο μπορεί να συμβάλει στο πλαίσιο της επικοινωνίας του θεσμού και της κινητοποίησης, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα μας. Μια κουλτούρα η οποία θα ξεφεύγει από στερεότυπα του παρελθόντος και θα αναδεικνύει νέες επιλογές και διεξόδους σταδιοδρομίας για τους νέους ανθρώπους.

Η στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής, με τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, είναι για μας ένα ζητούμενο κρίσιμης σημασίας – όχι μόνο με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και γενικότερα την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, υγιούς μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Ο θεσμός της μαθητείας μπορεί να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε με κάθε τρόπο, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στην ημερίδα».

Skip to content