Ηλεκτρονική έκδοση των ενημερωτικών φυλλαδίων για το έργο.

Φυλλάδιο 1
Φυλλάδιο 2