Ειδικότητες ανά Περιφέρεια

Βρείτε τις ειδικότητες ΕΠΑ.Σ που σας ενδιαφέρουν.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 • Βοηθών Φαρμακείου
 • Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ξυλουργών-Επιπλοποιών
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
Κεντρική Μακεδονία
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 • Βοηθών Φαρμακείου
 • Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
 • Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
 • Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
 • Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ξυλουργών-Επιπλοποιών
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
 • Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 • Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
 • Υφάσματος-Ένδυσης
 • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Δυτική Μακεδονία
 • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 • Επεξεργασίας Γούνας
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 • Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
 • Υφάσματος-Ένδυσης
 • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Ήπειρος
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 • Βοηθών Φαρμακείου
 • Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Θεσσαλία
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 • Βοηθών Φαρμακείου
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξυλουργών-Επιπλοποιών
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Ιόνιοι Νήσοι
 • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
Δυτική Ελλάδα
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
 • Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Υφάσματος-Ένδυσης
Στερεά Ελλάδα
 • Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
Αττική
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 • Βοηθών Φαρμακείου
 • Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
 • Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων
 • Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ξυλουργών-Επιπλοποιών
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
 • Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 • Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
 • Ωρολογοποιίας
Πελοπόννησος
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Βόρειο Αιγαίο
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Νότιο Αιγαίο
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Κρήτη
 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 • Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων